دلایل دشواری اجرای معماری سازمانی در دولت ها

پروفسور Pallab Saha معمار ارشد، استاد دانشگاه ملی سنگاپور و از صاحب‌نظران عرصه معماری سازمانی دولت است. وی در مقاله‌ای به توضیح پیاده‌سازی معماری سازمانی در کشور هند و شرح دلایلی که موجب دشواری پیاده‌سازی معماری سازمانی در دستگاه‌های دولتی می‌شود، می‌پردازد. این دلایل ده‌گانه عبارتند از:

  • طراحی ساختار و مدل عملیاتی
  • آموزش و آگاهی
  • تفکر جداگانه سازمان‌ها
  • نوسان‌ها، عدم اطمینان، پیچیدگی و ابهام
  • دوباره‌سازی ساختاری
  • بدبینی فروشندگان محصول
  • چندگانگی سیاسی
  • تکثر سرویس‌ها
  • کسب حمایت
  • سندرم ریسک‌گریزی

 

 لینک منبع خبر