برترین گواهینامه‌های معماران سازمانی برای سال 2016

بررسی‌های انجام شده پیرامون گواهینامه‌های فناوری اطلاعات، منجر به ارائه‌ی فهرستی از پنج گواهینامه‌ی برتر معماران سازمانی برای سال 2016 میلادی شده که نتایج آن در گزارش جامعی مستند شده است.

لینک گزارش