تاریخچه معماری سازمانی در ایران

شروع رسمی فعالیت های مرتبط با معماری سازمانی در ایران، به سال 82 برمیگردد، زمانی که کمیته فنی معماری اطلاعات ایران – تحت پوشش دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی- راه اندازی شد و به دنبال آن کسب و ترویج دانش بومی معماری سازمانی در اولویت قرار گرفت، دستاوردهای کمیته فنی(esoa.ir) را میتوان محرک اصلی در نهادینه شدن دانش و تخصص معماری سازمانی در کشور دانست، بگونه ای که بر اساس ارزیابی نهادهای مرجع بین المللی در حوزه معماری سازمانی، جایگاه ایران به رده 9 ام و بالاتر از بسیاری از کشورهای صنعتی رسیده بود. (شکل زیر جايگاه جهاني ايران در بخش معماري سازماني طی سالهای 2005-2004 را نشان می دهد)

همزمان با فعالیت های کمیته فنی معماری اطلاعات، در دانشگاه ها نیز اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر حوزه معماری سازمانی و سپس معماری سرویس گرا متمرکز شدند که حاصل آن بیش از ده ها پایان نامه تحصیلات تکمیلی(دکترا و کارشناسی ارشد) و نزدیک صد عنوان مقاله و پژوهش فنی منتشر شده است.

از اوایل دهه 80 در کنار تحقیقات علمی و فنی، اجرای پروژه های کاربردی برای دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی نیز شروع شد و چندین شرکت معتبر مشاور در حوزه تدوین و اجرای طرح های معماری سازمانی فعال شدند که مشتریان متنوعی از وزراتخانه ها و سازمانهای دولتی تا شرکت های خصوصی و تولیدی داشته اند.

در سال 86 با تاسیس هسته پژوهشی معماری سیستم های اطلاعاتی، فعالیت های پژوهشی و کاربردی حوزه معماری فناوری اطلاعات سازمانی مسنجم تر ادامه یافت. همزمان با گسترش فعالیت های پژوهشی در سایر مراکز علمی کشور، دانشگاه شهید بهشتی موفق شد به عنوان اولین دانشگاه ملی مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته معماری سازمانی را از سال 87 کسب نماید و تاکنون هرسال دانشجویان علاقمند در این مقطع پذیرش و پس از گذراندن دروس مختص به معماری سازمانی وارد بازار کار شده اند.

با گسترش فعالیت های پژوهشی و نیز اجرای پروژه های موفق متعدد، سرانجام در سال 90 با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، "آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا"  با هدف ترویج، آموزش و استانداردسازی متدهای معماری سازمانی سرویس گرا در کشور تاسیس شد. این آزمایشگاه بازوی فنی و تحقیقاتی سازمان فناوری اطلاعات محسوب می شود.