دستاوردهای مهم بیش از یک دهه فعالیت معماری سازمانی در ایران

دستاوردهای مهم و ملی معماری سازمانی در ایران طی بیش از یک دهه فعالیت (از سال 1382) به قرار زیر است:

 

ظرفیت سازی و نهادسازی

 • تاسیس کمیته فنی معماری اطلاعات تحت پوشش دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی (82)
 • فعالیت بیش از ده شرکت بزرگ و متوسط در حوزه معماری سازمانی (از سال 82 تا کنون)
 • اجرای بیش از 50 پروژه بزرگ معماری سازمانی در سطح وزارتخانه ها و دستگاه های کلیدی کشور (از سال 82 تا کنون)
 • تاسیس رشته کارشناسی ارشد معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی با مجوز وزارت علوم (87)
 • تاسیس ازمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا (نهاد ارزیابی نتایج معماری) با حمایت سازمان فناوری اطلاعات (90)
 • تاسیس کمیته ملی معماری سازمانی (جایگزین کمیته فنی) با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه (94)
 • شروع طرح تاسیس شعبات آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا در سراسر کشور (94)

 

آموزش و فرهنگ سازی

 • تهیه بیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا با موضوع معماری سازمانی در دانشگاه های مطرح کشور (84 تا کنون)
 • برگزاری بیش از 100 دوره و کارگاه آموزشی معماری سازمانی در سازمان های مهم دولتی و خصوصی (82 تا کنون)
 • تعریف دوره های آموزشی حرفه ای تربیت مدرس معماری سازمانی (94)
 • برگزاری چندین همایش و نشست با موضوع معماری سازمانی از جمله آخرین آن: نشست تخصصی با موضوع نقش معماری سازمانی سرویس گرا در توسعه دولت الکترونیک با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (94)

 

تدوین چارچوب و مدل های مرجع معماری

 • تهیه نسخه پیش نویس چارچوب ملی معماری سازمانی کشور (84)
 • شروع طرح تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی کشور (94)

 

تنظیم ضوابط، بخشنامه و مشوق های قانونی برای معماری سازمانی

 • تهیه بخشنامه معماری سازمانی با ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (92)
 • مکلف شدن کلیه دستگاه های اجرایی به انجام معماری سازمانی در بخشنامه ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی با ابلاغ ریاست محترم جمهور (93-94)
 • تهیه دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی برای کلیه دستگاه های اجرایی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات (91)
 • تعریف و تصویب دوره های الزامی معماری سازمانی در سطح مدیران ارشد و کارشناسان فاوا دستگاه های اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب بخشنامه دوه های مصوب فاوا کارکنان دولت (94)
 • راه اندازی پرتال مرکز مدیریت طرح های معماری سازمانی تحت پوشش سازمان فناوری اطلاعات (92)
 • تهیه شاخصهای ارزیابی طرح های معماری سازمانی براساس هشت گروه شاخصهای بومی سازی شده بلوغ معماری (93)